Logo SI-AT
Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dieses Projekt wird vom Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.